По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
EiroVest

Iekšējās kontroles sistēmas metodika Pie ierakstiem

„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 6.pantu visiem ārpakalpojuma grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, zvērinātiem revidentiem, ka arī citām personām (likuma 1.pants) ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu:

iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver uz likuma prasību izpildes nodrošināšanu vērstas darbības, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu likuma subjekta iesaistīšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā (likuma 6.panta 2.daļa).

SIA „EiroVest”, pamatojoties uz augstāk minētā likuma prasībām, 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1071 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem noteikumiem” un VID metodiskajiem materiāliem, ir izstrādājusi lietošanai gatavu Iekšējās kontroles sistēmas metodiku (uz 21. lpp.) ar šādiem pielikumiem:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.
2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.
3. Klienta riska novērtēšanas karte.
4. Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu.
5. Aizliegums izpaust ziņošanas faktu.

Eirovest
EiroVest 10.05.2016 15:04, skatījumi: 47
7 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem