Kāpēc ar 2018.g.?
To jau piemēroja par 2016. un piemēros arī par 2017.g.
Mainas vien summas, procenti un robežvērtības...
Princips - tāds pats