По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

накопления на отпуск Mikrosabiedriba с 2016 Uz tēmu sarakstu

накопления на отпуск Mikrosabiedriba с 2016
на семинаре сказали что с 2016 года Mikrosabiedriba(Mikro līdz B 50.000 N 100.000 D 5) может не делать накопления по неиспольз. отпускам. В нормативных документах этого не нашла. Может кто то внимательней смотрел?
Lina
Lina 13.12.2016 14:24
167 ziņojumi

Atbildes (59)

Nekad neesmu varējusi saprast ka cilvēki var noņemties ar tādiem niekiem un radīt paši sev problēmas.
Ilma 04.01.2017 12:39
Es, toties, nekad neesmu varējusi saprast, kā cilvēki var kārtot grāmatvedību, nelasot likumdošanu.
Arī šajā gadījumā par uzkrājumiem. Atver likumu un noteikumus un izlasa - ir vai nav jālabo divus gadu, kādā gadījumā retrospektīvi, kādā gadījumā tikai pārskata gadā.
Andaz
Andaz 04.01.2017 14:51
27193 ziņojumi
1.7 Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem
vai
2.1. Paskaidrojums, ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu korekcijas
2.2. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā
2.3. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu
58. (3) Mikrosabiedrība, kura nesagatavo finanšu pārskata pielikumu un pārskata gadā ir:
3. konstatējusi iepriekšējo pārskata gadu kļūdas vai mainījusi grāmatvedības politiku un attiecīgi koriģējusi iepriekšējo pārskata gadu datus, par katru gadījumu papildus sniedz skaidrojumu (12.panta trešā daļa);
(MK noteikumu 775 36.2., 36.3.apakšpunkts)
Sann
Sann 04.01.2017 17:18
296 ziņojumi
36.3. ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā, sabiedrība finanšu pārskata pielikumā sniedz šādus skaidrojumus:
36.3.1. tā ārējā normatīvā akta nosaukums un pieņemšanas datums, kurš radījis izmaiņas;
36.3.2. ja grāmatvedības politikas maiņa ir veikta saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto pārejas kārtību, – paredzamā ietekme uz finanšu pārskatiem nākamajos pārskata gados;
36.3.3. grāmatvedības politikas maiņas būtība;
36.3.4. korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl tās iespējams noteikt, tai skaitā korekciju summas, kas attiecas uz peļņu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa un uz uzņēmumu ienākuma nodokli;
36.3.5. ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmes novērtēšana atbilstoši šo noteikumu 34.1. apakšpunktam uz kāda konkrēta iepriekšējā gada finanšu pārskata rādītājiem nav iespējama, – informācija par apstākļiem, kas izraisījuši šo situāciju, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes aprēķināšana.
Sann
Sann 04.01.2017 17:19
296 ziņojumi
Vienīgi izdarīt secinājumus par to vai retrospektīvi vai labojot nav teikts burtiski ...
Sann
Sann 04.01.2017 17:20
296 ziņojumi
LR MK Not.Nr.775
15. Noteikumi par ieguldījuma īpašumu, bioloģisko aktīvu vai pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu pārklasificēšanu un turpmāku norādīšanu bilancē, ja sabiedrība pārtrauc attiecīgo īpašuma objektu novērtēšanu, pamatojoties uz to patieso vērtību
303. Sabiedrība, kura, uzsākot likuma piemērošanu, pārtrauc bilancē norādīt:
Sann 04.01.2017 05:19
36.3.2. ja grāmatvedības politikas maiņa ir veikta saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto pārejas kārtību, – paredzamā ietekme uz finanšu pārskatiem nākamajos pārskata gados;

Jāaprēķina nākotnes ietekme ...
Sann
Sann 04.01.2017 17:25
296 ziņojumi
Vieglāk gada pārskatu aizpildīt bez mikrosabiedrības atļautajiem neaprēķināmiem posteņiem.
Sann
Sann 04.01.2017 17:27
296 ziņojumi
Vienīgi izdarīt secinājumus par to vai retrospektīvi vai labojot nav teikts burtiski ...
Sann 04.01.2017 17:20
Pieņemam ka retrospektīvi! Jo mēs jau nelabojam kļūdu!
Bet tas, ka jānorāda tas ir ... bez pieņemšanas!
Nebūsiet (nebūsim) norādījuši VIDam būs pamats celt pretenziju par neatbilstību!
Sann
Sann 04.01.2017 17:37
296 ziņojumi
12.pants. Iepriekšējā pārskata gada skaitļi
(2) Ja pārskata gadā atklātas būtiskas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada skaitli koriģē.
(3) Par katru gadījumu, kad skaitļi nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu skaitļu korekcijas, sniedz skaidrojumu finanšu pārskata pielikumā.
...retrospektīvi vai labojot nav teikts burtiski ...
...Pieņemam ka retrospektīvi! Jo mēs jau nelabojam kļūdu! ...
Kādam jāraksta uz VID vēstule, lai skaidro, kāpēc likumu nevar izlasīt burtiski, kāpēc jālieto pieņēmums.
Sann
Sann 04.01.2017 17:44
296 ziņojumi
...retrospektīvi vai labojot nav teikts burtiski ...
...Pieņemam ka retrospektīvi! Jo mēs jau nelabojam kļūdu! ...
Kādam jāraksta uz VID vēstule, lai skaidro, kāpēc likumu nevar izlasīt burtiski, kāpēc jālieto pieņēmums.

Tas man patīk.
Ilma
Ilma 05.01.2017 11:05
30142 ziņojumi
Kādam jāraksta uz VID vēstule
Ilma 05.01.2017 11:05
VIDam ar to nav nekāda darīšana. Tas ir FM "lauciņš".
Uzkrājumi nav jākoriģē atpakaļgaitā - tās ir likumdošanas izmaiņas un to labo tekošajā gadā.
Andaz
Andaz 05.01.2017 17:56
27193 ziņojumi
MK 775 - 164. и 165.pantiпоняла, что накопления на отпуска на всех предприятиях корректировать нужно как и раньше. LR likumdošana (MK noteikumi это же likumdošana) не запрещает этого делать. 165. pants разрешает не делать накопления, но и не запрещает делать накопления.
Fineka05
Fineka05 06.01.2017 16:27
400 ziņojumi
е запрещает делать накопления
Fineka05 06.01.2017 16:27
Jā, bet tad Jūs sagatvosiet GP pēc SGS un tas nozīmē, ka vajadzīgs zvērināts revidents.
Andaz
Andaz 06.01.2017 16:53
27193 ziņojumi
Мда. У нас так likumdošana и пишется - куда хочу - туда верчу.
Для выполнения Likuma 13.panta"2. Finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem...."
Mikro должны сделать накопления на отпуска, чтобы был patiess priekšstats и прибегуть для этого к помощи zvērināta revidenta

Для переноса дебиторов с минусом в кредиторы и составления Pilekuma detalizācija dilstošā secībā тоже revidenti нужны или это в рамках LR likumdošanas?
Fineka05
Fineka05 06.01.2017 18:00
400 ziņojumi
Mikro должны сделать накопления на отпуска
Fineka05 06.01.2017 18:00
Administratīvā sloga samazināšana - tāpēc nevajag uzkrājumus.
Andaz
Andaz 10.01.2017 16:14
27193 ziņojumi
Labdien!

Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu elektroniskā veidā, sniedzam šādu informāciju.

Aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī “Uzkrātās saistības”.

Mikrosabiedrībām atļauts neuzskaitīt aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par neizmantotām atvaļinājumu dienām pārskata gadā (Ministru kabineta 2015.gada22.decembra noteikumu Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” 164. un 165.punkts).

Ņemot vērā minēto 2016.gadā aprēķinātās saistību summas pret darbiniekiem par neizmantotām atvaļinājumu dienām (gan 2016.gada gan iepriekšējo gadu dienām) uzskaita bilances postenī “Uzkrātās saistības”.

Atbildei ir informatīvs raksturs. Nodokļu normatīvie akti atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lvsadaļā Nodokļi.
Lina
Lina 11.01.2017 10:26
167 ziņojumi
У меня лично вопрос был-- корректировать облагаемый доход на пропавшие накопления или нет ???

Может кто-то сталкивался ?
Krast
Krast 11.01.2017 10:42
1704 ziņojumi
сказали что с 2016 года Mikrosabiedriba(Mikro līdz B 50.000 N 100.000 D 5) может не делать накопления по неиспольз. отпускам
Lina 13.12.2016 14:24
5.pants...Mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām:
1) bilances kopsumma — 350 000 euro;
2) neto apgrozījums — 700 000 euro;
3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

откуда автор взял такие цифры 50000/100000/5 ???
Luda83
Luda83 11.01.2017 11:04
1078 ziņojumi
Pareizi Luda
Linete
Linete 11.01.2017 11:12
2632 ziņojumi
Es nav afftor, bet 58.pantā ir šādi papildus kritēriji
Abra
Abra 11.01.2017 12:17
2081 ziņojums
откуда автор взял такие цифры 50000/100000/5 ???
Luda83 11.01.2017 11:04
Mikrosabiedrība (grupa Nr.1)
Pieder sabiedrības, kuras nepārsniedz vismaz 2 no šiem kritērijiem:
• bilances kopsumma – 50 000 EUR;
• neto apgrozījums – 100 000 EUR;
• vidējais darbinieku skaits – 5.
Finanšu pārskata sastāvdaļas
• Bilance
• Peļņas vai zaudējumu aprēķins
• Atsevišķa informācija piezīmju veidā
Finanšu pārskata pielikumā atklājamā informācija
• Visu bilancē neiekļauto finansiālo saistību, sniegto garantiju vai citu iespējamo saistību kopsumma. Ja sabiedrība ir noslēgusi nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jānorāda īpaši. Ja sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, norāda arī ar ķīlas vai cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumus. Atsevišķi norāda visas saistības, kas attiecas uz pensijām un uz radniecīgiem vai asociētiem uzņēmumiem.
• Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā.
• Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), norādot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksātās, norakstītās un atmaksājamās summas.
Japaina
Japaina 11.01.2017 12:26
10147 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem