По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi Pie blogu saraksta

Uzņēmums ieved preces no piegādātāja Eiropas Savienībā, rēķinā uzrādīts svars koka paletēm, kartona kastēm un plastmasas kastēm. Transporta kompānija pēc preces piegādes uzņēmumam plastmasas kastes sūta atpakaļ piegādātājam. Kā šādā gadījumā pareizi aprēķināt dabas resursu nodokli?

Tā kā no aprakstītajās situācijas nav skaidri saprotams vai minētās iepakojuma kastes ir precēm pievieno preču pārdevējs vai arī transportēšanas uzņēmums transportēšanas vajadzībām, apskatīsim abus gadījumus.Pirmajā gadījumā plastmasas kastes ir preču, ko Latvijas uzņēmums izmanto savā saimnieciskajā darbībā, iepakojums. Ja minētās kastes tiek nosūtītas atpakaļ preču pārdevējam, par kastēm nodoklis jāmaksā un to daudzums un svars jāuzskaita preču iepakoto preču saņēmējam. Šeit liela nozīme ir...

Uzņēmums ieved Latvijā un tirgo elektropreces iepakojumā. Precēm ir pievienota lietošanas instrukcija. Kā pareizi aprēķināt dabas resursu nodokli?

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 4. pantu nodokļa objekti ir videi kaitīgas preces, t. sk. elektriskās un elektroniskās iekārtas, un preču un izstrādājumu iepakojums. Dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kura pirmā Latvijas Republikas tirgū novieto videi kaitīgās preces vai preces un izstrādājumus iepakojumā. Tātad šajā gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā nodoklis gan par pašu elektropreci, gan par tās iepakojumu.Laiaprēķinātu nodokli par elektropreci, uzņēmumam jānosaka tās svars....

Kā noskaidrot, kurā preču grupā ir jāuzskaita konkrēta elektroprece un vai tā vispār ir apliekama ar dabas resursu nodokli? Konkrēti mani interesē tādas preces kā drošības sistēmu iekārtas - dažādi signalizācijas detektori un piekļūšanas kontroles kartes (tā ir plastikāta karte, bet iestrādāts tajā ir "čips" (mikroshēma)). Ievedam mēs ļoti nelielos apjomos, tāpēc līgumi ar apsaimniekotājiem mums nav aktuāli, bet gribētu saprast kādai kategorijai šīs preces atbilst?

Dažādi detektori ir ietverti elektrisko un elektronisko iekārtu 9. kategorijā „Monitoringa un kontroles instrumenti”. Konkrētas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras ir apliekamas ar dabas resursu nodokli, un tām atbilstošās dabas resursu nodokļa likmes ir dotas 2007. gada 19. jūnija MK noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 7. pielikumā. Tātad, ja uzņēmuma preces atbilst šo noteikumu 7....

Firma A no firmas B iepērk alumīnija skavas, ko izmanto desu izstrādājumu iepakošanai. Firma B savā pavadzīmē atsaucas uz MK noteikumu nr. 555 44. punktu. Vai atsauce uz šiem noteikumiem ir spēkā 2006. un 2007. gadā? Vai minētais punkts atbrīvo no dabas resursu nodokļa aprēķināšanas?

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma Pārejas noteikumu 2.punktam līdz 2006.gada1.jūlijam ir spēkā minētie 2004.gada29.jūnija MK noteikumi Nr.555, tādejādi arī atsauce uz šiem noteikumiem bija spēkā līdz 2006.gada1.jūlijam. Sākot ar šo datumu, spēkā ir MK noteikumi Nr.504, kuru 55. punktā ir noteikts, ka desu izstrādājumu apvalki un stiprinājumi nav iepakojums un tos ar dabas resursu nodokli neapliek. Tātad par alumīnija skavām, ko izmanto desu stiprinājumiem, nav jāmaksā dabas resursu...

Uzņēmums no Vācijas ieved automašīnu riepas, DRN samaksā pēc CMR pavadzīmē norādītā ievesto riepu svara. Ja uzņēmums noslēgtu līgumu ar videi kaitīgu preču apsaimniekotāju, vai tad varētu saņemt atvieglojumus. Ja nē, vai vispār ir iespējams saņemt kādu atvieglojumu?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada26.jūnija noteikumiem Nr.437 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" (spēkā no 2007.gada1.jūlija) jebkurš uzņēmums, kurš importē un/vai ražo videi kaitīgās preces, tajā skaitā autoriepas, noslēdzot līgumu ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju vai pašam izveidojot un piemērojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, var saņemt pilnīgu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgajām...

Uzņēmums ieved Latvijā preci (vīriešu zeķes) pārdošanai Latvijas teritorijā. Uzņēmumam nav nekādu dokumentu par preču iepakojumu. Kā uzņēmums pats var aprēķināt dabas resursu nodokli par preču iepakojumu?

Lai aprēķinātu preču iepakojumu uzņēmumam ir jāizlemj kādu no normatīvos aktos paredzētām metodēm tas pielietos preču iepakojuma aprēķinam. Iepakojuma materiāla svaru nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm:1. tiešās noteikšanas metode — iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģijas prasībām;2. netiešās noteikšanas metodes — preču iepakojuma materiāla svara noteikšana vienā no šādiem veidiem:2.1. iepakojuma materiāla izlietojuma normas un (vai)...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.