По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi Pie blogu saraksta

Vai uzņēmumam, kurš iepērk vienreiz lietojamos galda traukus ar mērķi tos izmantot sabiedriskajā ēdināšanā, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par šiem traukiem?

2006. gada 1. jūlijā spēkā stājās spēkā MK noteikumi Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība". Saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu ja vienreiz lietojamos traukus Jūsu uzņēmums ir iepircis mazumtirdzniecībā tālākai izmantošanai sabiedriskajā ēdināšanā, dabas resursu nodoklis par šiem traukiem nav jāmaksā, ja var dokumentāri pamatot to iegādi mazumtirdzniecībā Latvijas Republikas teritorijā. Šajā gadījuma nodokli maksā mazumtirgotājs.Turpretī, ja uzņēmums vienreiz...

Uzņēmums mazumtirdzniecības veikalā pārdod pārtikas produktus, piemēram, sieru, gaļu un desu, kuri pirms tirdzniecības tiek izvietoti uz plastikāta trauciņiem un apvilkti ar pārtikas plēvi. Vai plastikāta trauciņi ir uzskatāmi par iepakojumu vai par vienreiz lietojamajiem galda traukiem?

Saskaņā ar Iepakojuma likumu, iepakojums ir precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam. Par iepakojumu uzskata arī to iepakojumu un iepakojuma materiālus, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja. Papildus tam Iepakojuma likums nosaka...

Kā tiek maksāts DRN par baterijām? Kā saprast likumā noteikto normu - procenti no preces realizācijas cenas?

Baterija saskaņā ar likumu "Dabas resursu nodokļa likums" tiek uzskaitīta par videi kaitīgo preci. Nodokli par videi kaitīgām precēm aprēķina atbilstoši nodokļa likmēm pa preču veidiem saskaņā ar "Dabas resursu nodokļa likuma" 6.pielikumu Saskaņā ar likumu nodokli par videi kaitīgu preču realizāciju un par videi kaitīgu preču izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai Latvijā aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību vai procentos no preces realizācijas...

Ja uzņēmums ieved preces iepakojumā Latvijas teritorijā, bet vēlāk tās izved no Latvijas, vai par šo preču iepakojumu ir jāmaksā DRN?

Ja nodokļu maksātājs ieved Latvijā preces iepakojumā, bet vēlāk tās izved no Latvijas un nodokļa maksātājs var dokumentāri pamatot attiecīgo preču iepakojumu izvešanu, tad nodokli nemaksā, bet tikai pie nosacījuma ja preču iepakojuma realizācija un izvešana ir notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā. DRN maksāšanas periods ir viens ceturksnis. Savukārt, ja periods, kurā preču iepakojums tiek ievests Latvijā atšķiras no perioda, kad šis preču iepakojums tiek izvests no Latvijas, tad nodokļa...

Vai pietiek, ka pārdevējs personīgi apstiprina uz stingrās uzskaites kvīts esošo iepakojuma svaru?

Saskaņā ar 20.06.2006 MK noteikumu Nr. 504 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība” 42. punktu, iepakojumu svaru var apstiprināt tikai ar šādiem dokumentiem:1. grāmatvedības uzskaites dokumenti un ar aktu apstiprinātas iepakojuma materiāla izlietojuma normas, faktiski patērētā iepakojuma materiālu veidu un svaru apliecinošie dokumenti;2. piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments (oriģināls), kas apliecina iepakojuma materiāla veidu un svaru;3. līgums par preču iegādi,...

Vai bīstamu vielu vai produktu iepakojumam ir piemērojami dabas resursu nodokļa atvieglojumi?

Iepakotājiem, nodrošinot iepakojuma apsaimniekošanu, kurā ir bijušas iepakotas bīstamas vielas vai produkti, atšķirībā no cita veida vielu vai produktu iepakojuma apsaimniekošanas prasībām papildus ir jāizvērtē izlietotā iepakojuma attīrīšanas iespējas. Šis faktors ir galvenais, kas norāda vai izlietotais iepakojums, kurā ir bijušas iepakotas bīstamas vielas vai produkti, ir apsaimniekojams tāpat kā cita veida vielu vai produktu izlietotais iepakojums (līdz ar to šim iepakojumam ir piemērojami...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.