По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi Pie blogu saraksta

Uzņēmums būvdarbu veikšanai importē elektriskos instrumentus. Kā jāsagatavo iesniegums reģistrācijai un kam tas jāadresē? Kāda ir uzskaites kārtība un utilizācijas tarifi?

Uzņēmumam reģistrējoties kā elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam jāaizpilda reģistrācijas anketa, kura atrodama MK noteikumu Nr. 1002 „Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība” (27.12.2005.) pielikumā. Šis iesniegums jāadresē Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai (LEtERA). Ja uzņēmums savu darbību elektrotehnikas importa vai ražošanas jomā ir uzsācis pirms minēto noteikumu stāšanās spēkā, tam bija jāreģistrējas 3 mēnešu laikā pēc šo...

Kā uzņēmums var noteikt, kurai elektrisko un elektronisko preču kategorijai pieder šīs iekārtas, lai varētu iesniegt pareizu informāciju elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistram?

Klasificējot elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāvadās pēc MK noteikumu Nr. 624 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām” (27.07.2004.) pielikumā esošā saraksta, kurā ir norādītas visas šo preču kategorijas un veidi. Šobrīd Vides ministrija izstrādā elektrisko un elektronisko iekārtu preču kombinētās nomenklatūras kodu sarakstu, pēc kuriem vieglāk varēs noteikt šo preču piederību elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstību konkrētai kategorijai. Tomēr, ja uzņēmumam...

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 8. pantu 1. daļu: Nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 1) ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu. Kā tas tiek realizēts praksē?

Uzņēmumiem, kuri izvēlas šo izveidot paši savu izlietotā iepakojuma vai izlietoto galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu ir jānodrošina visas funkcijas, kuras veic ražotāju atbildības organizācijas. Tas nozīmē, ka tiem ir jāveido sadarbība ar iepakojuma savācējiem, pārstrādātājiem, jāslēdz ar tiem līgumi un ir svarīgi, lai balstoties uz šo sadarbību, uzņēmums pēc tam dokumentāli arī spētu pierādīt likumdošanā noteikto izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi. Tā kā šis...

Uzņēmums ražo piemēram, sejas krēmu X, kas ir iepakots trauciņā, savukārt trauciņš ir iepakots kartona kastītē. Par krēma trauciņu dabas resursu nodoklis nav jāmaksā, jo to nevar atdalīt no krēma un to izmetīs tad, kad tas tiks izlietots. Kartona kastīte ir iepakojums un par to ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Pārdodot krēmu ar visu kartona kastīti, kā uzņēmums var izpildīt valsts noteiktās izlietotā iepakojuma reģenerācijas normas un kādas tās ir?

Atbildot uz šo jautājumu, vispirms jālabo jautājuma uzdevēja kļūdainais apgalvojums, ka par krēma trauciņu nav jāmaksā DRN. Saskaņā ar Iepakojuma likuma definīciju, iepakojums ir „precēm pievienots izstrādājumu kopums, ko izmanto, lai aizsargātu, saturētu, piegādātu, uzglabātu, ērti lietotu, realizētu izejvielas un gatavas preces un iepazīstinātu ar tām visā iepakojuma aprites ciklā no ražotāja līdz patērētājam”. Izstrādājums nav uzskatāms par iepakojumu, ja tas ir „preces neatņemama daļa un...

Vai atlasa lentīti, ko pērk, lai no tās izveidotu dekoratīvo elementu, kuru pielīmēs konfekšu kastītei (iepakojumam), vajag skaitīt klāt pie iepakojuma svara un maksāt par to dabas resursu nodokli?

Ja uzņēmums iegādājas lentīti, lai no tās izveidotu kādu izstrādājumu, kas tiek pievienots precei un pārdots pircējam, tad, saskaņā ar Iepakojuma likuma 1. panta 3. daļu, arī tas tiek uzskatīts par iepakojuma sastāvdaļu un par to ir jāmaksā DRN. Tas, kāda likme piemērojama šim izstrādājumam, ir atkarīgs no minētās dekoratīvo elementu masas attiecībā pret pārējo iepakojumu. Ja tā aizņem mazāk kā 5% no kopējā iepakojuma svara, nodoklis ir jāaprēķina pēc pārsvarā esošā iepakojuma materiāla,...

Kā uzņēmumam ir jānodrošina iepakojuma uzskaite un kas ir svarīgākais, kam ir jāpievērš uzmanība, veidojot iepakojuma uzskaites sistēmu?

Preces ražotājam, pakalpojumu sniedzējam vai pārdevējam, kurš iepako preci, kā arī importētājam, kurš importē preci vai produktu iepakojumā, veidojot iepakojuma uzskaites sistēmu, jābalstās uz preču pavadzīmēm, kurās ir norādīts no kurienes, kad, kādas un cik daudz preču ir ievests. Ja šis jautājums ir sakārtots, tad ir jānoskaidro katras preču pozīcijas iepakojuma veids un svars. Atsevišķos gadījumos pavadzīmēs iepakojuma svars jau ir norādīts, bet, ja tā nav, tad iepakojuma svēršana jāveic...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.