По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi Pie blogu saraksta

Kam (elektropreču pārdevējam vai importētājam) un kur ir nepieciešams reģistrēties? Pie kādiem apjomiem tas ir mērķtiecīgi? Kam, kad un kādas atskaites ir nepieciešams nodot? Kas ir jādara ar elektroprecēm, kas atradīsies noliktavā 2006.gada 1.jūlijā.

Reģistrēties ir nepieciešams jebkurai personai, kura:• izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu firmas zīmi;• pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;• savas komercdarbības vai saimnieciskās darbības ietvaros ieved no citām valstīm vai izved uz citām valstīm elektriskās un elektroniskās iekārtas.Reģistrācija jāveic Latvijas Elektrotehnikas un...

Ja DRN maksātājs ir noslēdzis līgumu ar videi kaitīgu preču apsaimniekotāju, vai tas ir atbrīvots no nodokļa maksāšanas, un vai atskaites par DRN nav vairāk jānodod Valsts ieņēmumu dienestā? Vai atskaites tiek nodotas tikai apsaimniekotājam?

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu (15.12.2005.), uzņēmumi, kas ir iesaistījušies kādā no ražotāju atbildības organizācijām (noslēguši līgumu ar videi kaitīgu preču apsaimniekotāju), līdz 2006 gada 31. decembrim saņem dabas resursu nodokļa (DRN) atvieglojumus. Atvieglojuma apmērs ir atkarīgs no konkrētās ražotāju atbildības organizācijas un līguma, kas ar to ir noslēgts.Pilnīgs atbrīvojums no DRN maksas par iepakojumu minētajiem uzņēmumiem iestāsies no 2007. gada 1. janvāra. Arī atskaites...

Vai kokapstrādes uzņēmumam ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par iepakojumu, kurš savu produkciju - taras dēlīšus apstīpotus ar metāla lentu realizē citai personai, kura tos izved no Latvijas teritorijas un nodokļu maksātājs var dokumentāri pamatot preču iepakojuma izvešanu, un izvešana notikusi vienā nodokļa maksāšanas periodā.

Ja minētais kokapstrādes uzņēmums pievieno savai produkcijai iepakojumu un realizē to Latvijā, tam ir jāmaksā dabas resursu nodoklis par šo iepakojumu. Dabas resursu nodoklis (DRN) nebūtu jāmaksā gadījumā ja uzņēmums, kurš iepakojumu rada, pats to arī izved no valsts un var šo faktu dokumentāli pierādīt.

Uzņēmums būvdarbu veikšanai importē elektriskos instrumentus. Kā jāsagatavo iesniegums reģistrācijai un kam tas jāadresē? Kāda ir uzskaites kārtība un utilizācijas tarifi?

Uzņēmumam reģistrējoties kā elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam jāaizpilda reģistrācijas anketa, kura atrodama MK noteikumu Nr. 1002 „Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība” (27.12.2005.) pielikumā. Šis iesniegums jāadresē Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijai (LEtERA). Ja uzņēmums savu darbību elektrotehnikas importa vai ražošanas jomā ir uzsācis pirms minēto noteikumu stāšanās spēkā, tam bija jāreģistrējas 3 mēnešu laikā pēc šo...

Kā uzņēmums var noteikt, kurai elektrisko un elektronisko preču kategorijai pieder šīs iekārtas, lai varētu iesniegt pareizu informāciju elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistram?

Klasificējot elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāvadās pēc MK noteikumu Nr. 624 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām” (27.07.2004.) pielikumā esošā saraksta, kurā ir norādītas visas šo preču kategorijas un veidi. Šobrīd Vides ministrija izstrādā elektrisko un elektronisko iekārtu preču kombinētās nomenklatūras kodu sarakstu, pēc kuriem vieglāk varēs noteikt šo preču piederību elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstību konkrētai kategorijai. Tomēr, ja uzņēmumam...

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 8. pantu 1. daļu: Nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 1) ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu. Kā tas tiek realizēts praksē?

Uzņēmumiem, kuri izvēlas šo izveidot paši savu izlietotā iepakojuma vai izlietoto galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu ir jānodrošina visas funkcijas, kuras veic ražotāju atbildības organizācijas. Tas nozīmē, ka tiem ir jāveido sadarbība ar iepakojuma savācējiem, pārstrādātājiem, jāslēdz ar tiem līgumi un ir svarīgi, lai balstoties uz šo sadarbību, uzņēmums pēc tam dokumentāli arī spētu pierādīt likumdošanā noteikto izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi. Tā kā šis...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.