По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Marina Januška «Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti». PDF formātā Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 20.00
€ 14.00
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Grāmata PDF formātā.

  • Dokumentārais noformējums
  • Grāmatojumi uzskaitē
  • Aplikšana ar nodokļiem
  • Rekomendācijas praktisku situāciju risināšanā
  • Izmantošanas efektivitātes analīze
  • Dokumentu apgrozība un dokumentu veidlapu paraugi

ISBN 978-9984-863-12-2

Grāmatā aplūkota pamatlīdzekļu ekonomiskā mūža visu posmu uzskaite: saņemšana uzņēmumā, ekspluatācija, iznomāšana, izslēgšana nolietojuma dēļ, pārdošana un citi. Izklāstīta grāmatvedības uzskaites kārtība, pamatlīdzekļu aplikšana ar nodokļiem, sniegta to izmantošanas efektivitātes metožu analīze.

Grāmata domāta praktizējošajiem grāmatvežiem, kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītājiem, ekonomikas specialitāšu studentiem.

Šā metodiskā līdzekļa mērķis ir palīdzēt grāmatvežiem un nākamajiem jaunajiem speciālistiem dziļāk izprast pamatlīdzekļu uzdevumu un nozīmi uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un uz šā pamata veidot metodiski pareizu to uzskaiti grāmatvedībā.

Šajā procesā grāmatvedim jāatrod atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā noteikt katra pamatlīdzekļu objekta sākotnējo vērtību?
  • Kā norakstīt firmas izdevumos daļu pamatlīdzekļu vērtības?
  • Kā kārtot ar pamatlīdzekļu remontu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju saistīto uzskaiti?
  • Kā uzskaitē atspoguļot pamatlīdzekļu izslēgšanu?

Tieši šiem un citiem ar pamatlīdzekļu uzskaiti saistītajiem jautājumiem ir veltīta šī grāmata.

Nepretendējot uz pamatlīdzekļu uzskaites un analīzes absolūti visu detaļu izsmeļošu izklāstu, autore izvirzījusi sev mērķi veicināt mūsdienīga domāšanas stila attīstīšanos grāmatvežiem, veidot viņiem iemaņas patstāvīgi un radoši risināt uzskaitē radušās problēmas, prasmi izstrādāt un īstenot pareizu firmas uzskaites politiku.

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem