По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Marina Januška «Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana. Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā» Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 20.00
€ 18.00
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Saturs

Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā

Priekšvārds

 1. Ienākumu un izdevumu veidošanas nosacījumi.
  • 1.1. Grāmatvedības konceptuālie principi.
  • 1.2. Ienākumu un izdevumu uzskaites saistība ar nodokļu likumdošanu.
  • 1.3. Ienākumu un izdevumu uzskaites veidošana atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmām.
  • 1.4. Kontu noteikšana ienākumu un izdevumu uzskaitei darba plānā.
 2. Ieņēmumu atzīšana un atspoguļošana grāmatvedībā.
  • 2.1. Ieņēmumu atzīšana.
  • 2.2. Ieņēmumu klasifikācija un uzskaite grāmatojumos.
  • 2.3. Ieņēmumu atzīšana - praktiski piemēri.
 3. Par izdevumiem atzīstamo izmaksu dokumentārais apstiprinājums.
  • 3.1. Kārtējo izdevumu klasifikācija.
  • 3.2. Izdevumu praktiskais saturs un noformēšana.
 4. Izmaksu kapitalizācija.
  • 4.1. Kapitālās izmaksas kā ieguldījums ilgtermiņa aktīvos.
  • 4.2. Kapitalizēto izmaksu norakstīšana. 5.Nākamo periodu ieņēmumi un izmaksas.
  • 5.1. Atliktie ieņēmumi.
 5. Finanšu pārskatos ietvertā informācija par ienākumiem un izdevumiem.
  • 6.1. Kārtējie ieņēmumi un izmaksas - peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
  • 6.2. Atliktie ieņēmumi un izmaksas - grāmatvedības bilancē.
 6. Nestandarta situāciju risināšana ienākumu un izdevumu uzskaites praksē.
 7. Jautājumi un atbildes.

Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana.

 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums.
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana pamatprincipi
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs.
 • Grāmatvedības politikas atjaunošana un papildinājumu un grozījumu noformēšanas kārtība.
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem