По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: V. Kurjanovičs. «Biznesa novērtējums – metodika un organizācija». PDF formātā Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 20.00
€ 14.00
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Grāmata PDF formātā.

Saturs

Priekšvārds.

 1. nodaļa. Biznesa (uzņēmuma) vērtības noteikšanas metodoloģiskie pamati.
  • 1.1. Biznesa novērtēšanas pamatjēdzieni, īpatnības, mērķi un principi.
  • 1.2. Biznesa vērtēšanas standarti un informatīvā bāze.
  • 1.3. Biznesa vērtības veidi un faktori, kas iespaido tā vērtējumu. Vērtēšanas posmi.
  • 1.4. Naudas plūsmas vērtējums atkarībā no laika faktora. Riski un to veidi. Atzinums par vērtēšanas rezultātiem.
 2. nodaļa. Biznesa novērtēšana svarīgākās pieejas un metodes.
  • 2.1. Ieņēmumu pieeja biznesa novērtēšanai.
  • 2.1.1. Peļņas kapitalizācijas metode.
  • 2.1.2. Naudas plūsmas diskontēšanas metode.
  • 2.2. Salīdzinošā (tirgus) pieeja biznesa novērtēšanai.
  • 2.2.1. Salīdzinošās pieejas, tās metožu raksturojums un analogo uzņēmumu atlases pamatprincipi.
  • 2.2.2. Cenu multiplikatori un galīgās vērtības noteikšana.
  • 2.3. Izmaksu pieeja biznesa novērtējumam.
  • 2.3.1. Tīro aktīvu vērtības metode.
   • 2.3.1.1. Uzņēmuma zemesgabala tirgus vērtības noteikšana.
   • 2.3.1.2. Ēku un būvju atjaunošanas vērtības (aizvietošanas vērtības) noteikšana.
   • 2.3.1.3. Mašīnu un iekārtu atjaunošanas vērtības (aizvietošanas vērtības) noteikšana.
   • 2.3.1.4. Ēku, būvju, mašīnu un iekārtu nolietojuma noteikšana.
   • 2.3.1.5. Nemateriālo aktīvu novērtēšana.
   • 2.3.1.6. Finanšu ieguldījumu novērtēšana.
   • 2.3.1.7. Debitoru parādu, krājumu un nākamo periodu izdevumu novērtēšana.
  • 2.3.2. Likvidācijas vērtības metode.
  • 2.4. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, kas nepieciešama tā vērtības noteikšanai.
  • 2.5. Biznesa (uzņēmuma) galīgā vērtējuma noteikšanas metodika.
 3. nodaļa. Biznesa (uzņēmuma) vērtēšana konkrētam mērķim.
  • 3.1. Funkcionējošauzņēmumavērtēšana.
  • 3.2. Uzņēmumavērtībasnoteikšanarekonstrukcijasvajadzībām.
  • 3.3. Uzņēmumanovērtējumsinvestīcijām.
  • 3.4. Dažu nekustamā īpašuma objektu vērtēšanas īpatnības.
  • 3.5. Akciju kontrolpakešu un mazākuma akciju pakešu vērtības noteikšana.
  • 3.6. Vieglā autotransporta preču vērtības zaudēšanas novērtējums.
  • 3.7. Ekoloģiskākaitējumanovērtējums.
 4. nodaļa. Biznesa pirkšana un pārdošana. Metodiskie ieteikumi.
  • 4.1. Biznesa pārdošanas iemesli.
  • 4.2. Biznesa pārdošanas kārtība.
  • 4.3. Kas jāievēro, pērkot biznesu.
  • 4.4. Ar biznesa pārdošanu saistītās tipiskās kļūdas.

Pielikums

 • Tipveida līgums par uzņēmuma novērtēšanas pakalpojumusniegšanu.
 • Uzņēmuma novērtēšanas darba programma (pielikums līgumam par uzņēmuma novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu).
 • Biznesa kopuma un tā daļu novērtēšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas uzskaitījums.

Izmantotās literatūras saraksts.

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem