По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Olga Ivanova. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. PDF Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 20.00
€ 18.00
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Grāmata PDF formātā.

Jūsu uzmanībai piedāvātajā grāmata analizēts un izskaidrots Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SGS/IAS) un Pastāvīgās interpretāciju komitejas interpretāciju (SIC/PIK) saturs. Apkopotas grāmatvedības unifikācijas problēmas pašreizējā posmā, aplūkoti Latvijas likumdošanas jautājumi un aktuālie uzdevumi grāmatvedības jomā.

Ipaša uzmanība izdevumā pievērsta Latvijas grāmatvedības normatīvās regulēšanas sistēmas salīdzināšanai ar IAS sistēmu, atsaucoties uz attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.

Atsevišķi grāmatas paragrāfi veltīti Starptautisko finanšu pārskatu standartu komitejas struktūrai, IAS pamatprincipiem, finanšu pārskatu sastādīšanas mērķiem saskaņā ar IAS, kā arī sīki atspoguļots šādu finanšu pārskatu elementu sastāvs. Grāmata domāta praktizējošiem grāmatvežiem, dažādu īpašuma formu uzņēmumu vadītājiem, juristiem, ekonomistiem un attiecīgo specialitāšu studentiem, kā arī visiem citiem, kas ir ieinteresēti Starptautisko finanšu pārskatu standartu studēšanā un tālākā izplatīšanā.

Saturs:

Ievads

I nodaļa. Finanšu uzskaites sistēmu veidošana

1. Nacionālās grāmatvedības sistēmas

II nodaļa. Grāmatvedības standartizācija

2. Nacionālo grāmatvedības sistēmu harmonizācija un standartizācija

3. Grāmatvedības standartizācija. SFPS

4. Finanšu pārskatu standartizācija Latvijā

5. Standarti dēs process

III nodaļa. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti IAS

6. Starptautisko finanšu pārskatu standartu vispārīgie principi

7. Finanšu pārskatu iesniegšana saskaņā ar IAS

8. Finanšu pārskatu elementi

9. Pārskatu iesniegšana

Nobeigums

Pielikumi

Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IAS) īss apskats

Pastāvīgās interpretāciju komitejas interpretāciju īss apskats

Spēkā esošie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti - IAS

Pastāvīgās interpretāciju komitejas spēkā esošās interpretācijas

IAS kontu plāns

IAS standarti, ko izmanto finanšu pārskatu sastādīšanā

Literatūras saraksts

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem