По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Anna Zemgale. Komersanta arhīva pārvaldība. PDF formātā Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 19.00
€ 13.30
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

ISBN 978-9934-8458-2-6

Priekšvārds

Dokumenti ir ļoti vērtīgs, bet līdz šim ne vienmēr novērtēts komersanta resurss. Sistemātiska pieeja dokumentu un arhīvu pārvaldībai ir būtiski svarīga organizācijām un sabiedrībai, lai aizsargātu un saglabātu dokumentus kā savas darbības pierādījumu. Dokumenti dod iespēju organizācijām:

 • īstenot savu darbību sakārtotā, efektīvā un pārskatāmā veidā;
 • sniegt pakalpojumus konsekventā un taisnīgā veidā;
 • atbalstīt un dokumentēt politiku formulēšanu un vadības lēmumu izstrādi;
 • nodrošināt konsekvenci, nepārtrauktību un produktivitāti pārvaldē un administrēšanā;
 • izpildīt normatīvo aktu prasības;
 • nodrošināt aizsardzību un atbalstu tiesvedībās, tajā skaitā arī risku vadību saistībā ar pierādījumu esamību vai neesamību par organizācijas darbību;
 • aizsargāt organizācijas un tās darbinieku intereses ilgākā laikposmā;
 • nodrošināt pierādījumus par organizācijas darbību, izveidot organizācijas identitāti un uzturēt korporatīvo atmiņu.

Pēc jaunā Arhīvu likuma un tam pakārtoto noteikumu pieņemšanas ir iznākušas vairākas grāmatas par dokumentu pārvaldību gan institūcijās, gan privāto tiesību juridiskajās personās. Tomēr tās praktiski neaplūko arhīvu pārvaldību. 748. noteikumos ietvertas prasības institūciju arhīvu pārvaldībai, bet šīs normas komersanti ne vienmēr var piemērot savu arhīvu pārvaldībā. Piemēram, prasības dokumentu aprakstīšanai 748. noteikumos galvenokārt ir domātas informācijas ievadei LNA informācijas sistēmā, bet ir nepiemērotas komersanta dokumentu aprakstīšanai.

Šī grāmata paredzēta komersantiem, kuri to var izmantot kā rokasgrāmatu savu arhīvu pārvaldībai. Grāmatu savu arhīvu pārvaldībai var izmantot arī citas privāto tiesību juridiskās personas.

Institūciju darbinieki var izmantot rokasgrāmatu, ievērojot 748. noteikumu prasības.

Rokasgrāmata neaplūko elektronisko dokumentu ilgtermiņa glabāšanas tehniskos risinājumus.

Saturs

Priekšvārds

 1. nodaļa. Komersanta arhīva organizācija
 2. nodaļa. Glabāšanas termiņu noteikšana
 3. nodaļa. Dokumentu sagatavošana glabāšanai
  • Ilgstoši glabājamo un pastāvīgi glabājamo dokumentu papīra formā sakārtošana
  • Hibrīdlietu sakārtošana
  • Elektronisko dokumentu sakārtošana
  • Īslaicīgi glabājamo lietu sagatavošana glabāšanai
 4. nodaļa. Dokumentu iznīcināšana
 5. nodaļa. Dokumentu uzskaite un aprakstīšana
  • Uzskaites saraksti
  • Vairāklīmeņu arhīviskais apraksts
  • Lietu nosaukumu veidošana
  • Lietas datējums
 6. nodaļa. Dokumentu izmantošana
 7. nodaļa. Dokumentu glabāšana komersanta arhīvā
  • Kur glabāt
  • Līguma slēgšana par dokumentu glabāšanu pie pakalpojumu sniedzēja
  • Arhīvglabātavu iekārtošana
  • Telpas arhīvglabātavām
  • Aprīkojums
  • Higiēna arhīvglabātavās
  • Dokumentu glabāšanas veids
 8. nodaļa. Arhīviski vērtīgo dokumentu nodošana Nacionālajam arhīvam uzņēmuma likvidācijas gadījumā
 9. nodaļa. Komersanta dokumentu un arhīva saglabāšana ārkārtas situācijās
  • Instrukcijas inženierkomunikāciju avāriju u.c. lokālu ārkārtas situāciju gadījumiem
  • Komersanta vitāli svarīgo dokumentu saraksta izstrāde
  • Pielikumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem