По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Blogi Pie blogu saraksta

У столба позора для алиментщиков 0

Autors: Николай КУДРЯВЦЕВ Datums: 06.07.2015 Izdevums: Вести сегодня Rubrika: РАССЛЕДОВАНИЯ «Я готов платить детям, а не этой нехорошей женщине!» — заявил нам один из фигурантов списка алиментщиков. Мы попытались разобрав ситуации, которую описал наш читатель. С 1 июля в Латвии стали публиковать списки позора злостных неплательщиков алиментов. Администрация фонда гарантий алиментов предоставила пока первую порцию — около 1800 фамилий. Как к этому относиться, население пока не очень...

Накопленные доходы в составе оборотных средств 0

Накопленные доходы ‒ это точно известные суммы расчётов с покупателями и заказчиками за произведённые в отчётном году сделки в отношении которых на дату баланса ещё не наступил срок выписки документа.В пункте 103 части 6.2. «Накопленные доходы и накопленные обязательства» Правил КМ № 488 «Правила применения закона о годовых отчётах» представлена  следующая информация о  накопленных доходах: по статье 8 «Накопленные доходы» подраздела «III. Дебиторы» статьи 10 Закона о годовых отчетах...

Расчет прибыли и убытков 0

Расчет прибыли и убытков - одна из основных форм бухгалтерской отчетности, которая характеризует финансовые результаты деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. В данной статье мы рассмотрим главные особенности составления расчёта прибыли или убытков. В Законе о годовых отчётах представлены следующие схемы составления расчета прибыли и убытков: Статья 11. Схема...

No 1.maija vairākām komersantu kategorijām jābūt iekšējai kontroles sistēmai 0

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTFNL), līdz šī gada 1.maijamir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu.  Ņemot vērā, ka jau līdz šim visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas NILTFNL likumā, piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem,...

Uzņēmums ieved Latvijā preces papīra iepakojumā. Piegādātājs nenorāda materiāla veidu un svaru. Vai uzņēmums var sastādīt aktu saskaņā ar 19.06.2007 MK noteikumu Nr. 404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" 9. pielikumu? Kura no svara noteikšanas metodēm, tiešā vai netiešā, būtu jāizmanto?

Uzņēmums var izvēlēties noteikt Latvijā pirmo reizi realizēto preču iepakojumu izmantojot normatīvajos aktos paredzētās iepakojuma svara noteikšanas metodes. Saskaņā ar 19.06.2007 MK noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 54. punktu iepakojuma materiāla svaru nosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm: 1. tiešās noteikšanas metode – iepakojuma katras vienības svēršana saskaņā ar normatīvajiem...

Vairākas būtiskas izmaiņas PVN piemērošanā 0

2019.gada 30. maijā ir pieņemti vairāki būtiski grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Daži no tiem stājas spēkā jau ar šī gada 1.jūliju, bet citi – ar 2020.gada1.janvāri. Būtiskākie grozījumi attiecas uz apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu un ierobežošanu vairākām preču grupām un pakalpojumiem - būvizstrādājumiem, sadzīves tehnikai un elektrotehnikai, metālizstrādājumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem. No 2019. gada 1.jūlija tiek atcelta reversā PVN...

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.