По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Lietošanas noteikumi

Virtuālais grāmatvežu klubs, SIA «VGK.LV» personā, turpmāk tekstā – «VGK», piedāvā jums savus pakalpojumus, turpmāk tekstā – Pakalpojumi, saskaņā ar zemāk aprakstītiem noteikumiem, turpmāk tekstā – Noteikumi. «VGK» patur tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, papildināt un/vai mainīt zemāk minētos Noteikumus.

Šie Noteikumi ir saistoši gan «VGK» bezmaksas pakalpojumu lietotājiem, gan «VGK+» maksas pakalpojumu lietotājiem.

1. Reģistrācijas saistības:

Attiecībā uz reģistrēšanos Jūs piekrītat:

  1. sniegt par sevi pareizu, precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju, kā tas tiek prasīts Pakalpojumu pasūtījuma reģistrācijas formā (šī informācija ir «Reģistrācijas dati»);
  2. uzturēt un nekavējoties mainīt reģistrācijas datus, lai tie saturētu pareizu, precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles konfidencialitāti, kā arī pilnībā nesat atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Jūsu paroli. Jūs piekrītat:

  1. nekavējoties informēt «VGK», par jebkuru Jūsu paroles neatļautu izmantošanas gadījumu, vai jebkuru citu drošības pārkāpumu;
  2. pārliecināties, ka esat izgājis no savas autorizācijas, katras lietošanas sesijas beigās.

2. Pakalpojumu lietošanas noteikumi

Jūs saprotat un piekrītat, ka pakalpojumi tiek sniegti tādi, kādi tie ir un, «VGK» neuzņemas nekāda veida atbildību par lietotāju kļūdainām darbībām, vai personīgajiem lietotāju uzstādījumu parametriem.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par pakalpojumu saņemšanas iespējām no Jūsu puses. Sakarā ar to, ka minētās pakalpojumu saņemšanas iespējas var būt saistītas ar maksājumiem trešajām personām (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējam), Jūs esat atbildīgs par šo maksājumu izpildi.

Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs, nevis «VGK», esat pilnā mērā atbildīgs par visu saturu, ko Jūs ievadāt tīklā sludinājumu veidā, sūtot e-pastu, nododot vai jebkurā citā veidā padarot pieejamu ar Pakalpojumu starpniecību.

«VGK» nekontrolē saturu, kas tiek publiskots ar Pakalpojumu starpniecību un negarantē šāda satura precizitāti, integritāti un kvalitāti. Jūs apzināties, ka lietojot Pakalpojumus, Jūs varat sastapties ar pretlikumīgu saturu. Nekādos apstākļos un nekādā veidā «VGK» nav atbildīgs par jebkāda veida saturu.

Jūs piekrītat nelietot Pakalpojumus, lai ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida saturu, kas skaitās nelikumīgs un/vai pārkāpj kāda tiesības; ļaunprātīgi izmantotu trešo personu datus; manipulētu ar identifikācijas informāciju, ar nolūku slēpt jebkāda veida satura, kas tiek nodots ar Pakalpojumu starpniecību, izcelsmi; ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida konfidenciālu saturu; ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida saturu, kas pārkāpj kādas personas autortiesības vai jebkādas citas īpašuma tiesības; ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida atļauto vai autorizēto reklāmu; ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida materiālu, kas satur datorvīrusu(s) un/vai jebkāda cita veida datora kodus, failus vai programmas, kas ir paredzētas jebkādu citu datorprogrammu, datora aparatūras un/vai telekomunikāciju aparatūras darbības izbeigšanai, ierobežošanai un/vai iznīcināšanai; savāktu, uzglabātu un nodotu citu lietotāju datus trešajām personām.

3. Reklāma, darījumi ar trešajām personām, internets

Jūsu sarakste vai darījumi ar reklāmdevējiem, kas ir atrasti Pakalpojumos vai ar to starpniecību, tai skaitā attiecīgo preču vai pakalpojumu un to piegādes apmaksa, kā arī jebkuri citi nosacījumi, garantijas vai protesti, kas ir saistīti ar tādiem darījumiem, notiek tikai starp Jums un attiecīgo reklāmdevēju. Jūs piekrītat, ka «VGK» nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies augstāk minēto darījumu rezultātā.

Pakalpojumi, kā arī trešās puses var piedāvāt saites uz citām interneta tīkla adresēm un resursiem. Tā kā «VGK» nekontrolē ārējās adreses un resursus, Jūs piekrītat, ka «VGK» nav atbildīgs par šādu ārējo adrešu un resursu pieejamību un/vai saturu. Līdz ar to, Jūs piekrītat arī tam, ka ne tieši, ne netieši «VGK» nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, kas var rasties lietojot kādu no šādiem saturiem, precēm vai pakalpojumiem, kas ir pieejami interneta tīkla ārējās adresēs vai resursos.

4. Konfidencialitāte

Konfidencialitātes noteikumi attiecas uz to, kā «VGK» izturas pret personālo identificējamo informāciju, kuru «VGK» iegūst, kad Jūs lietojat «VGK» adresi un «VGK» pakalpojumus.

Jūs piekrītat, ka visi jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti «VGK» datubāzēs un uzglabāti šajās datubāzēs. Sistēmas pārzinis - SIA «VGK.LV» (jur. adrese: Dārziņu 11. līnija 18, Rīga).

«VGK» iegūst personālo identificējamo informāciju brīdī, kad Jūs reģistrējaties «VGK» pakalpojumu saņemšanai.

Pēc reģistrācijas «VGK» mājas lapā un parakstīšanās uz Pakalpojumu saņemšanu, Jūs kļūstat par «VGK» autorizēto lietotāju.

«VGK» automātiski saņem un reģistrē mūsu serveros informāciju no jūsu interneta pārlūkprogrammas, tai skaitā Jūsu IP adresi, informāciju par cookie un Jūsu pieprasīto adresi.

Ievākto informāciju «VGK» izmanto sekojošiem mērķiem: lai izpildītu Jūsu pieprasījumus attiecībā uz Jums piedāvājamajiem produktiem un pakalpojumiem un, lai informētu Jūs par «VGK» un trešo personu piedāvājumiem un pakalpojumiem.

«VGK» apņemas nevienam neizpaust Jūsu personālo identificējamo informāciju.

«VGK» var nodot Jūsu personālo identificējamo informāciju trešajām personām, sekojošos gadījumos:

  1. mums ir Jūsu piekrišana, informācijas nodošanai;
  2. mums ir nepieciešams nodot Jūsu informāciju tālāk, lai sniegtu Jums, jūsu pasūtīto, produktu vai pakalpojumu;
  3. doto informāciju, likumā noteiktā kārtībā, ir pieprasījušas attiecīgas valsts iestādes.

«VGK» Jums piedāvā iespēju jebkurā laikā izrediģēt informāciju un uzstādījumus Jūsu «Personālajā kabinetā», kas atrodas «VGK» mājas lapā.

Lai nodrošinātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, informāciju, kas atrodas Jūsu «Personālajā kabinetā» «VGK» mājas lapā, ir aizsargāta ar paroli.

Izmaiņas konfidencialitātes noteikumos:

«VGK» laiku pa laikam var mainīt un/vai papildināt šos konfidencialitātes noteikumus. Ja mēs veiksim jebkāda veida izmaiņas, Jūsu personālās informācijas lietošanas noteikumos, mēs Jūs informēsim par to, izvietojot paziņojumu, mūsu mājas lapas redzamā vietā.

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem