По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
Latvijas Zaļais Punkts

Vai un kā ir mainījusies atskaites kārtība un iesniedzamā atskaites forma par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr. 953 (2005.gada 13.decembris)? Pie ierakstiem

Lai nodrošinātu ziņojuma par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem, kā arī par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem atbilstību valstiskā līmenī Eiropas Komisijas prasībām, pagājušā gada beigās tika pieņemti MK noteikumi Nr. 953 (13.12.2005), kas aizvietoja MK noteikumus Nr. 139 (02.04.2002.). Jaunie noteikumi nosaka, ka, sākot ar 2006. gada 1. janvāri, iepakotājiem atskaites par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem jāiesniedz Reģionālajās vides pārvaldēs atbilstoši šo noteikumu 2. un 3. pielikumam.
Salīdzinot ar MK noteikumiem Nr. 139, jaunā veidlapas aizpildīšanas forma par Izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem ir kļuvusi vienkāršāka, jo iepakotājiem vairs netiek prasīts atsevišķi izdalīt primāro un sekundāro iepakojumu no transporta iepakojuma. Sākot ar atskaites periodu par 2005. gadu, iepakotājiem ir jānorāda tikai kopējais izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gada laikā, Latvijā apsaimniekotais izlietotā iepakojuma apjoms, to pārstrādājot (iegūstot to pašu materiālu vai citus materiālus, izņemot enerģiju, ko iegūst, izlietoto iepakojumu materiālu sadedzinot), to reģenerējot (no izlietotā iepakojuma materiāla iegūstot otrreizējās izejvielas vai enerģiju) un to sadedzinot atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas atgūšanu (Latvijā izlietoto iepakojumu apsaimniekot, to sadedzinot, nav pašlaik iespējams, jo nedarbojas neviena atkritumu sadedzināšanas iekārta) un izlietotais iepakojums, kas nosūtīts uz citām valstīm, atsevišķi izdalot iepakojuma apjomu, kas nosūtīts reģenerācijai un kas pārstrādei.
Pēc MK noteikumu Nr. 953 (13.12.2005) stāšanās spēkā, iepakotājiem vairs atsevišķi nav jāuzskaita izlietotais iepakojums no kompozītmateriāliem un politelēntraftalāta (PET). Iepakojums no kompozītmateriāliem tiek uzskaitīts pēc svara ziņā pārākumā esošā materiāla veida, bet PET iepakojums tiek uzskaitīts kā plastmasas iepakojums.
Zalais.lv
Zalais.lv 10.03.2007 16:34
166 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.