По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
VGK

Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā Pie ierakstiem

Ir pieņemti Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra sēde.

Izdarīt Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 222. nr.; 2017, 253. nr.; 2021, 224. nr.) šādus grozījumus:

1.       Izteikt 97. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā papīra formā vai elektroniski sagatavota gada pārskata (finanšu pārskata un vadības ziņojuma) un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts, ievērojot šādus termiņus:

1) mikrosabiedrība – ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām;

2) maza sabiedrība – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām;

3) vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, – ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā

"11. Grozījums šā likuma 97. panta pirmajā daļā attiecībā uz mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojams gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu."

Likums stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam".

Definīcijas

Mikrosabiedrība

Jaunās Grāmatvedības direktīvas izpratnē ir tāda maza komercsabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas - gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim šādiem kritērijiem: 1) bilances kopsumma —350 000 euro; 2) neto apgrozījums —700 000 euro; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza komercsabiedrība Jaunās Grāmatvedības direktīvas izpratnē ir tāda komercsabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas - gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim šādiem kritērijiem: 1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro; 2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Vidēja komercsabiedrība Jaunās Grāmatvedības direktīvas izpratnē ir tāda komercsabiedrība, kura nav maza komercsabiedrība un divus pārskata gadus pēc kārtas - gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divus no trim šādiem kritērijiem: 1) bilances kopsumma — 20 000 000 euro; 2) neto apgrozījums — 40 000 000 euro; 3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250. Liela komercsabiedrība Jaunās Grāmatvedības direktīvas izpratnē ir tāda komercsabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas - gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz vismaz divus no trim vidējas komercsabiedrības kritērijiem.


www.nikijs.com

VGK
VGK 20.02.2023 10:20, skatījumi: 160
673 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.