По-русски
Piemēram: PVN deklarācija
VGK

Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jādeklarē; nodokļi nav jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro Pie ierakstiem

Tuvojas Ziemassvētki, tāpēc atgādinām, ka visas dāvanas, ko iedzīvotāji saņem sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jādeklarē. Deklarācija muitā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, neatkarīgi no preču vērtības. Tomēr tikai tad, ja preču vērtība sūtījumā pārsniedz 45 eiro, par to ir jāmaksā nodokļi.  Ja preču vērtība sūtījumā ir mazāka, tam piemēro atbrīvojumu no nodokļiem.

Prasība iesniegt deklarāciju muitā attiecas uz sūtījumu saņemšanu no jebkuras valsts, kas nav ES dalībvalsts, tajā skaitā, no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Šveices.

Ziņu par muitojamu sūtījumu persona saņem no pasta operatora, kas veic sūtījuma piegādi – VAS “Latvijas Pasts”, eksprespasta, kurjerpasta uzņēmuma. Saņēmējs var izvēlēties, vai deklarāciju muitā iesniegs pats, vai uzticēs šo pienākumu veikt pasta operatoram par samaksu.

Ja deklarāciju persona vēlas iesniegt pati, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšana sistēmu (EDS), ir jāzina, kādas preces ir sūtījumā. To var noskaidrot, vēršoties savā pasta nodaļā, ja piegādātājs ir VAS “Latvijas Pasts”. Otra iespēja ir pajautāt dāvanas nosūtītājam.

Kad nosūtītājs nodod pasta operatoram sūtījumu, viņš aizpilda pavaddokumentu, kurā norāda ziņas par sūtījuma veidu, saturu un vērtību. Līdz ar to informācija par precēm sūtījumā ir attiecīgā pasta operatora – sūtījuma piegādātāja rīcībā.

Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, nosūtītājam pavaddokumentā precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām. Ja dāvanu sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja preču vērtība ir no 45 eiro līdz 150 eiro, piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa, bet ir jāmaksā PVN. Ja sūtījuma vērtība pārsniedz 150 eiro, jāmaksā PVN un muitas nodoklis.

Ja nekomerciālais sūtījums – dāvana sastāv no divām un vairāk precēm un šo preču kopējā vērtība pārsniedz 150 eiro, tad atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot vienai vai vairākām precēm, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 45 eiro, ar nosacījumu, ka preces vērtība nav dalāma. Savukārt PVN šajā gadījumā  ir maksājams no visas preču vērtības un aprēķinātā muitas nodokļa.

VID informācija

Piemēram,

ja sūtījumā ir zābaki 130 eiro, cepure 25 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 175 eiro), atbrīvojumu no muitas nodokļa var piemērot cepurei un šallei, muitas nodoklis maksājams no zābaku vērtības, bet PVN maksājams no aprēķinātā muitas nodokļa un sūtījuma vērtības (175 eiro) kopsummas.

ja sūtījumā ir jaka 50 eiro, cepure 20 eiro un šalle 20 eiro vērtībā (kopējā sūtījuma vērtība ir 90 eiro), atbrīvojums no muitas nodokļa piemērojams visām sūtījumā esošajām precēm, bet PVN maksājams no 90 eiro, tātad no visas sūtījuma vērtības.

Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas. Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile “Piegādes izmaksas” ir jāatstāj tukša.

Instrukcija deklarācijas aizpildīšanai VID EDS – “Kā aizpildīt Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem (dāvanām)” – ir pieejama sadaļā “Kā atmuitot sūtījumu”.

Plašāku informāciju par pasta sūtījumu muitošanu, kā arī par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un smaržu daudzumu, kam dāvanu sūtījumā tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, aicinām skatīt VID tīmekļvietnes sadaļā “Pasta sūtījumi”.

Papildus jāņem vērā, ka uz priekšmetiem, kas saņemti kā dāvanas, attiecas tiesību aktos noteiktie pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi, tajā skaitā, sankcijas. Informācija par precēm, uz kurām attiecas ierobežojumi vai aizliegumi, lasāma VID tīmekļvietnes sadaļā “Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai”.

VID informācija

www.nikijs.com

VGK
VGK 22.12.2023 10:55, skatījumi: 10
676 ziņojumi
Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.