Par 2012.gada9.oktobra grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada7.septembra noteikumos Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=384&hl=1&oid=5439&otype=17