По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Социальные взносы у самозанятого Uz tēmu sarakstu

Социальные взносы у самозанятого
Добрый день! Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Получен доход в апреле 100 евро, заплачен соц.
налог за 1 квартал 20 евро ( 5%). В июле соц. налог будет 4 евро?
5% от 80 (100-20)=4. Или в расходы можно включать только соц. платежи за работников?
Zan
Zan 12.06.2018 16:09
304 ziņojumi

Atbildes (43)

???
Ludmila_st_
Ludmila_st_ 12.06.2018 16:23
2462 ziņojumi
Вообще-то, гадальный салон у нас по четвергам.
Чтобы получить правильный ответ, нужно вопросы задавать правильно и понятно.
Если у вас проблемы с учётом календарных периодов и с математикой вообще -платите тем, кто знает как считать и учитывать.
Allda
Allda 12.06.2018 17:02
2352 ziņojumi
2018.gada1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attiecībā uz kārtību, kādā nosakāms fiziskās personas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības. Aprēķinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, saimnieciskās darbības izdevumiem jāpiemēro ierobežojums 80% apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
Saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā ir iekļaujami:
darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis;
nekustamā īpašuma nodoklis;
pamatlīdzekļu nolietojums;
kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.
Savukārt grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” nosaka pienākumu pašnodarbinātajiem, kas nav autoratlīdzību saņēmēji, veikt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, no mēneša ienākumiem, ja tie nesasniedz 430 euro, un ja ienākumi mēnesī sasniedz vai pārsniedz 43 euro, papildus obligātajām iemaksām, kas tiek noteiktas līdzšinējā kārtībā, tai reizi ceturksnī ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 5 procentu apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības. Iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja pašnodarbinātā ienākumi taksācijas gadā nesasniedz 50 euro.
Tādējādi, pašnodarbinātā persona brīdī, kad nosaka apliekamo ienākumu (ienākumu un izdevumu starpība), no kura būtu jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai, ņem vērā saimnieciskās darbības izdevumus pilnā apmērā. Savukārt sniedzot Gada ienākumu deklarāciju un nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, ņem vērā saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojumu 80% apmērā no ieņēmumiem.
070759aiv
070759aiv 12.06.2018 17:30
408 ziņojumi
Спасибо за ссылку. Я это читала, но мне кажется, что в полном размере в расходы включаются только социальные взносы, которые начисляются в размере 24.09% за наемных работников. А за себя и в размере 5% не входят в затраты, связанные с хоз. деятельностью и не уменьшают базу для налогообложения.
Zan
Zan 12.06.2018 17:47
304 ziņojumi
Вопросы надо формулировать точнее. У вас каша из месяцев и кварталов.
А точнее и короче так:
" Можно ли уменьшить облагаемый 5% социальным налогом доход за второй квартал на сумму уплаченного в апреле за 1-й квартал социального налога? "
Allda
Allda 12.06.2018 18:07
2352 ziņojumi
Это не каша. Это отсутствие логики (мягко выражаясь)
Albina
Albina 12.06.2018 19:03
62465 ziņojumi
Спасибо за отзывчивость и помощь в формулировке вопроса. Конечно, Аllda, правильно задать вопрос было надо:
" Можно ли уменьшить облагаемый 5% социальным налогом доход за второй квартал на сумму уплаченного в апреле за 1-й квартал социального налога? " . но я подумала, что по месяцам будет понятней Но, может кто-нибудь, поможет разораться в моей каше?
Zan
Zan 13.06.2018 17:34
304 ziņojumi
https://***censored***/raksti/pasnodarbinatais/nodokli/pasnodarbinato-vsaoi-papildu-5-iemaksas-pensiju-apdrosinasanai
raksta autore Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, Dr.oec.:

Pašnodarbinātajiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā atbilstoši kases principam, par 1.ceturksnisamaksātās VSAOI ir aprīļa izdevumi, par 2.ceturksniveiktās VSAOI – jūlija izdevumi utt. Tātad, aprēķinot VSAOI par aprīli, iemaksu objektu samazina par 1.cetukšņa VSAOI maksājumiem. Savukārt nākamā gada janvārī veiktās iemaksas par gada pēdējo ceturksni samazinās VSAOI objektu janvārī.

Lūdzot šo viedokli komentēt Valsts ieņēmumu dienestam (VID), VID Sabiedrisko attiecību daļa sniedza šādu atbildi: "Apstiprinām Jūsu viedokli par to, ka personām, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, tāpat kā līdz šim, valsts budžetā samaksāto VSAOI (32,15% un pēc likuma grozījumiem arī 5%) par 1.ceturksniir jāuzrāda saimnieciskās darbības izdevumos. Līdz ar to aprīļa mēneša VSAOI objekts par šo maksājumu tiks samazināts."
Elita33
Elita33 13.06.2018 18:32
438 ziņojumi
Ответ понятен?
Для ведущих учёт по простой записи объект УМЕНЬШАЮТ на сумму взносов
"aprēķinot VSAOI par aprīli, iemaksu objektu samazina par 1.cetukšņa VSAOI maksājumiem"
Allda
Allda 14.06.2018 09:07
2352 ziņojumi
Чего-чего???
Albina
Albina 14.06.2018 10:13
62465 ziņojumi
tāpat kā līdz šim, valsts budžetā samaksāto VSAOI (32,15%
Elita33 13.06.2018 18:32
jāuzrāda saimnieciskās darbības izdevumos. Līdz ar to aprīļa mēneša VSAOI objekts par šo maksājumu tiks samazināts.
Elita33 13.06.2018 18:32
У кого это так было до сих пор?
Sbe
Sbe 14.06.2018 14:07
697 ziņojumi
MK not. 188
20.20. 20.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Šajā ailē norāda arī valsts sociālās apdrošinā­šanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, ja tā nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu). Šajā ailē norāda arī atsavināto pamatlīdzekļu (ja to atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos) atlikušo vērtību;
Iberry
Iberry 14.06.2018 16:59
91 ziņojums
Спасибо Вам большое,Elita33 ! Allda, ответ понятен!
Zan
Zan 14.06.2018 17:36
304 ziņojumi
MK not. 188
20.20. 20.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Šajā ailē norāda arī valsts sociālās apdrošinā­šanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, ja tā nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu). Šajā ailē norāda arī atsavināto pamatlīdzekļu (ja to atsavināšanas vērtība uzrādīta ieņēmumos) atlikušo vērtību;
Iberry 14.06.2018 16:59
Ну вообще-то это относится к расчету ПНН. Как можно уменьшить базу для соца на уплаченный соц.налог???
Albina
Albina 14.06.2018 19:14
62465 ziņojumi
Можно ли полагаться на ответы и мнения, опубликованные на сайте ***censored***, как на официальные?
Allda
Allda 14.06.2018 20:15
2352 ziņojumi
Можно ли полагаться на ответы и мнения, опубликованные на сайте ***censored***, как на официальные?
Allda 14.06.2018 20:15
Смотря чей ответ там опубликован.
То, что перепечатано с СГД сайта, фин.мин., или частное мнение какого-нибудь эксперта
Meek
Meek 14.06.2018 20:43
4822 ziņojumi
Es arī vienmēr uzskatīju, ka nedrīkst ar VSAOI apliekamo bāzi samazināt par samaksāto VSAOI. Un ***censored*** nav oficiāls izdevums. Bet raksta autore atsaucās uz VID sniegto komentāru. Vienkārši citēju.

Vid metodikā par pašnodarbinātā soc.iemaksām konkrēti nav pateikts:
Pašnodarbinātie obligāto iemaksu objekta noteikšanas vajadzībām
ienākumu, no kura veicamas obligātās iemaksas, nosaka kā konkrētā mēneša
saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

"saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību" - saproti kā gribi
Elita33
Elita33 14.06.2018 20:47
438 ziņojumi
Labdien!
Izskatot Jūsu uzdoto jautājumu elektroniskā veidā, sniedzam šādu informāciju.

Grāmatvedības organizēšanu saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī kārtību, kādā kārtojama grāmatvedība vienkāršā ieraksta sistēmā, nosaka Ministru kabineta 2007.gada20.marta noteikumi Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkārša ieraksta sistēmā” (turpmāk - noteikumi).

Noteikumu 20.punkta19.apakšpunkts nosaka, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla 19.ailē "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un iekšējo ūdeņu zivsaimniecības un lauku tūrisma pakalpojumiem, arī tos izdevumus, kas attiecīgajā laikposmā radušies kaļķošanas, ganību ierīkošanas, akmeņu novākšanas, dziļaršanas, saimniecības teritorijas labiekārtošanas dēļ. Šajā ailē norāda arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu, ja tā nodarbojas tikai ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu).

Noteikumu 20.punkta20.apakšpunkts nosaka, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla 20.ailē “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem” norāda izdevumus, kas saistīti ar ieņēmumu gūšanu no citiem saimnieciskās darbības veidiem. Šajā ailē norāda arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ko persona maksājusi par sevi kā pašnodarbināto personu, ja tā nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu (arī iekšējo ūdeņu zivsaimniecību un lauku tūrismu).

Saimnieciskās darbības veicējs katru mēnesi žurnālā reģistrē savus ieņēmumus un izdevumus un veic aprēķinus. Nomaksātie valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi ir attaisnotie izdevumi, kurus pirms fiziskās personas ienākuma aplikšanas ar nodokli atskaita
Zan
Zan 28.06.2018 15:09
304 ziņojumi
Zan, а где продолжение?
Albina
Albina 28.06.2018 15:45
62465 ziņojumi
Извините, не доглядела
Saimnieciskās darbības veicējs katru mēnesi žurnālā reģistrē savus ieņēmumus un izdevumus un veic aprēķinus. Nomaksātie valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi ir attaisnotie izdevumi, kurus pirms fiziskās personas ienākuma aplikšanas ar nodokli atskaita no gada apliekamo ienākumu apjoma pilnā apmērā un ir iekļaujami saimnieciskās darbības izdevumos.

Atbildei ir informatīvs raksturs.
Nodokļu normatīvie akti atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lvsadaļā Nodokļi.
Zan
Zan 28.06.2018 18:20
304 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem