По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

UVTN Uz tēmu sarakstu

UVTN
Lūdzu apstipriniet vai sapratu pareizi, ja ne - palabojiet
Uzņēmums ir noslēdzis ar dažiem darbiniekiem līgumus par privāto automašīnu izmantošanu darba vajadzībām, ir noteikta maksa par km, tiek iesniegtas atskaites, mēneša beigās izmaksā naudu, nomaksā IIN. Vai UVTN var nemaksāt, jo atradu metodikā šādu norādi, kas ir arī likumā:

"46. Nodokli nemaksā:
.. par transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kas
noslēgts ar fizisko personu, un par kuru šai fiziskajai personai, izmaksājot nomas maksu
par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā;"

Var būt ir vēl kādi zemūdens akmeņi un atsauces, ko neesmu pamanījusi?
Rumpumpele
Rumpumpele 30.07.2018 14:48
135 ziņojumi

Atbildes (15)

http://www.vgk.lv/forum/thread/115946-degvielas-norakstisana-patapinatam-auto#p-1179106
Darbinieks bez UVTN var tikai patapināt līdz 15 dienam mēnesī un bez kompensācijas, ar ceļazīmem - tikai saimn.braucieni Izmantošana uz darba līguma pamatā - obligāta UVTN, ceļazīme nevajag, tikai norakstīsana , kompensācijas līdz 0.04 eur/km, ne vairāk ka 57 eur mēnesī, neapliek. ar IIN.
Sbe
Sbe 30.07.2018 16:12
673 ziņojumi
http://www.vgk.lv/forum/thread/115946-degvielas-norakstisana-patapinatam-auto#p-1179106
Darbinieks bez UVTN var tikai patapināt līdz 15 dienam mēnesī un bez kompensācijas, ar ceļazīmem - tikai saimn.braucieni Izmantošana uz darba līguma pamatā - obligāta UVTN, ceļazīme nevajag, tikai norakstīsana , kompensācijas līdz 0.04 eur/km, ne vairāk ka 57 eur mēnesī, neapliek. ar IIN.
Sbe 30.07.2018 16:12
man nav patapinājums, ir noma - vairāk kā 0.04eur/km
Rumpumpele
Rumpumpele 30.07.2018 16:23
135 ziņojumi
Un stāvvieta uzņēmumā ? Ar ko brauc mājās?
Sbe
Sbe 30.07.2018 16:31
673 ziņojumi
Un stavvieta uzņēmumā ? Ar ko brauc mājās?
Sbe 30.07.2018 16:31
kāda stāvvieta uzņēmumā? Viņi iesniedz atskaites tikai par konkrētiem braucieniem un to laikā nobrauktiem km un par katru km arī samaksā noteiktu summu
Rumpumpele
Rumpumpele 30.07.2018 16:34
135 ziņojumi
Atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta1.daļas 14.punktamuzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) nemaksā par fiziskās personas transportlīdzekli, kurš tiek lietots uz nomas līguma pamata un par kuru šai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā. Uzņēmumam par nomātajiem transportlīdzekļiem UVTN nav jāmaksā.
Japaina
Japaina 30.07.2018 17:07
10270 ziņojumi
GPS arī nav ? Ja varēsiet pierādīt lietderību, tad atbrīvojums no UVTN netieša veidā
http://www.vgk.lv/forum/thread/115817-avto-v-arendu#p-1178013
Sbe
Sbe 30.07.2018 17:11
673 ziņojumi
Atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta1.daļas 14.punktamuzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) nemaksā par fiziskās personas transportlīdzekli, kurš tiek lietots uz nomas līguma pamata un par kuru šai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā. Uzņēmumam par nomātajiem transportlīdzekļiem UVTN nav jāmaksā.
Japaina 30.07.2018 17:07
nu tad viss kārtībā, samaksājam IIN un viss
Rumpumpele
Rumpumpele 31.07.2018 08:58
135 ziņojumi
nu tad viss kārtībā, samaksājam IIN un viss
Rumpumpele 31.07.2018 08:58
un darbiniekam nomas maksu arī.
Japaina
Japaina 31.07.2018 10:10
10270 ziņojumi
nu tad viss kārtībā, samaksājam IIN un viss
Rumpumpele 31.07.2018 08:58
un darbiniekam nomas maksu arī.
Japaina 31.07.2018 10:10
nu tas pats par sevi un + IIN, bet prieks, ka nodoklis nav vēl papildus visam
Rumpumpele
Rumpumpele 31.07.2018 15:40
135 ziņojumi
Мы ВИДу задавали такой вопрос:

Firma noslēdza vieglā transporta lietošanas nomas līgumu ar fizisku personu ( kompānijas darbinieku ), Nomas līgums ir reģistrēts VID.
Auto tiek lietots saimnieciskām darbībām un personīgām vajadzībām. Maksājot par auto nomu tiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" likuma kārtībā. Tehniskās apskates laikā tiek maksāts uzņēmuma vieglā transportlīdzekļa nodoklis.
Vai kompānijai ir tiesības atgriezt nomaksāto uzņēmuma vieglo transportlīdzekļa nodokli, saskaņā ar transportlīdzekļa eksplutācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu , pants 14.(1)14). un pants 15.(21).?
Anzela
Anzela 01.08.2018 16:09
159 ziņojumi
И получили ответ: Izskatot Jūsu elektroniskā veidā uzdoto jautājumu, sniedzam šādu informāciju.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 10.pantā ir noteikts, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.
Saskaņā ar minēta likuma 11.pantapirmo daļu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, kas ierakstīta komercreģistrā, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei, vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu.
! Savukārt, ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem.
Ceļu satiksmes likuma 1.panta25.punktā ir noteikts, ka transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata.
Anzela
Anzela 01.08.2018 16:10
159 ziņojumi
Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 13.pantapirmajai daļai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju, turētāju).
Atsaucoties uz minēto, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma izpratnē transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata lieto transportlīdzekli un kura kā transportlīdzekļa turētājs ir uzrādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
! Tātad no Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā un Ceļu satiksmes likumā noteiktajām normām secināms, ka komersantam, kas noslēdz nomas līgumu par citas personas īpašumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu, ir pienākums reģistrēties valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā kā šī transportlīdzekļa turētājam un maksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.
Anzela
Anzela 01.08.2018 16:12
159 ziņojumi
Man VID atbildēja, ka nodoklis ir jāsamaksā, un pēc tam jāpieprasa atpakaļ, pamatojoties uz to, ka ir ieturēts IIN. Vai nav murgs kkāds
Rumpumpele
Rumpumpele 10.08.2018 13:22
135 ziņojumi
..ir pienākums reģistrēties valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā kā šī transportlīdzekļa turētājam….А такое разве возможно, если у работника эта машина в лизинге ? Он там сам как туретайс...
Belja4ok
Belja4ok 10.08.2018 14:03
220 ziņojumi
А в договоре лизинга должны быть ограничения на передачу третьему лицу., без разрешения лизингодателя . Вряд ли можно распоряжаться машиной таким образом.
Sbe
Sbe 10.08.2018 14:09
673 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem