privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas - gada deklaracijai
Добрый день в 2017 году заплатил 6000 в privātajos pensiju fondos и в декларации за 2017 год :
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas / t.sk attaisnotie izdevumi 09.1 3000,00
apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) / t.sk attaisnotie izdevumi 09.2 3000,00

в 2018 году заплатил еще 2000 евро по 1000 евро соответсвенно
В декларации за 2018 год указывать только 2 000 евро.?