Vienkāršā ieraksta uzskaite
Nekad īsti ar "vienkāršo" uzskaiti neesmu draudzējusies Bet tagad pavisam samulsu. Es pareizi saprotu, ka ja cilvēks 2020.gadā samaksā par 2019.gadā saņemtiem pakalpojumiem, tad tie būs 2020.gadaizdevumi un 2019.gadažurnālā pie korekcijām viņi neiet nekur? Savukārt, ja 2020.gadā samaksā par krājumiem, kas saņemti 2019.gadā un pārdoti tālāk 2019.gadā, tad gan izdevumi tiek koriģēti un attiecināti jau 2019.gadā?

111.2. 2.ailē “Izdevumi, kas izdarīti taksācijas periodā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem” norāda attiecināmos izdevumus, kas izdarīti taksācijas periodā, bet attiecas uz nākamiem gadiem;
111.3. 3.ailē “Izdevumi, kas izdarīti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem” norāda attiecināmos izdevumus, kas izdarīti iepriekšējā periodā, bet attiecas uz taksācijas gadu;

Kur paliek "izdevumi, kas attiecas uz taksācijas periodu, bet izdarīti nākamajos periodos"?