Kļūda kapitāla pieauguma deklarācijā
Vai nu karstums pievārējis mani, vai EDSu, nezinu. Mēģinu iesniegt kapitāla pieauguma deklarāciju klientam. Divi darījumi, kuros pārdoti dzīvokļi. Viens dzīvoklis ar peļņu, otrs ar zaudējumiem, summāri pa abiem darījumiem būtu neliela peļņa.
Parasti zaudējumus ļauj "izmantot" tajā pašā periodā attiecībā pret citu darījumu, kurā gūta peļņa. Tomēr saglabājot deklarāciju man izmet kļūdas paziņojumu (kļūdu, ne brīdinājumu), ka ja periodā ir tikai tādi darījumi, kuros ir zaudējumi, tad deklarācija nav jāsniedz. Bet man nav TIKAI tādi darījumi vienā ir peļņa. Iesniegt līdz ar to neko nevar, jo deklarācija stāv kā "kļūdaina". Varbūt kādam ir kādas idejas, ko iesākt?