PL pārvērtēšana
Labdien!
Situācija sekojoša- iegādāts pamatlīdzeklis 2022,g. par 30000 eur, 2023.g.veiktarekonstrukcija par 10000 eur un tagad vadība vēlas, šo pamatlīdzekli pārvērtēt uz 70000 eur, kas it kā esot šī brīža tirgus vērtība.
Jautājums- to var darīt paši(šo pārvērtēšanu) vai ir nepieciešams sertificēts vērtētājs, kas dod šo atzinumu par tirgus vērtību?