Krivulis, pamatlīdzekļu nolietojuma grāmatošana
Kā pareizi Krivulī grāmato pamatlīdzekļu nolietojumu katru mēnesi? Ir aprēķināts nolietojums, bet grāmatojot zem izdevumi ir jāizvēlas izdevumu konts-kase vai bankas konts. Izveidoju citu izdevumu kontu tieši priekš nolietojuma, bet tad sanāk, ka darījumu žurnālā tas konts paliek mīnusā visu laiku. Vai tā ir pareizi?
Nav iespējams parasts grāmatojums?