По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Veikals: Svetlana Saksonova "Uzņēmuma darbības analīzes un apgrozāmā kapitāla vadīšanas aspekti: praktiski paņēmieni". Papīra formātā Uz produktu sarakstu

Pārdevējs

Adrese: Sesku 63 -126, Rīga, LV1082
Tālrunis: 29502846
€ 28.00
€ 22.40
Cena VGK+ abonentiem
Noformēt pasūtījumu

Informācija par produktu

Grāmata - ISBN 978-9934-8761-3-4

Grāmata PDF formātā.

Lasītāju uzmanībai piedāvātā grāmata ir adresēta uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kā arī visiem, kas interesējas par uzņēmumu finanšu vadību. Grāmatas pirmajā nodaļā izskatīti tādi aspekti kā finanšu informācijas analīze un interpretācija, izmantojot finanšu koeficientus uzņēmumu finanšu stāvokļa un kredītspējas noteikšanai, pievēršot lielāku uzmanību uzņēmumu likviditātes un ienesīguma (ROS un ROM) analīzei, kā ari produktu vai pakalpojumu bezzaudējuma sliekšņa noteikšanas analīzei. Tie ilustrēti ar piemēriem un praktiskām situācijām. Nodaļas sākumā sniegtas uzņēmumu finanšu vadīšanas koncepcijas, jo tās ir jebkuras finanšu analīzes un lēmumu pieņemšanas metodoloģiskais pamats. Grāmatas otrajā nodaļā ir sniegts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā (darbības) kapitāla raksturojums, izskatīti teorētiskie jautājumi un piemēri par apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīšanas posmiem un to finansēšanas iespējām. Ar praktiskiem piemēriem ilustrēti apgrozāmā kapitāla cikli, apgrozāmā kapitāla aprites paātrināšanas nepieciešamība. Piedāvātie apgrozāmā kapitāla vadīšanas praktiskie paņēmieni sniedz priekšstatu par to, kā var analizēt un vadīt apgrozāmo kapitālu dažādu darbības sfēru uzņēmumos.

Svetlana Saksonova, ekonomikas doktore, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore un vadošā pētniece, Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, monogrāfiju un grāmatu par finanšu vadīšanas problēmām autore, lasa kursus: “Korporatīvās finanses”, „Banku grāmatvedība”, „Kapitālsabiedrību vērtēšana“, “Finanšu grāmatvedība”.

Satura rādītājs

 1. Uzņēmuma darbības analīzes aspekti un praktiskie paņēmieni.
  • Uzņēmumu finanšu vadīšanas koncepcijas kā analīzes un lēmumu pieņemšanas metodoloģiskais pamats.
  • Finanšu informācijas analīze un interpretācija.
  • Praktiskā situācija – uzņēmuma N analīze.
  • Praktiskā situācija – uzņēmuma (potenciāla klienta – debitora) kredītspējas analīze uz A/S “K” piemēra.
  • Uzņēmuma likviditātes noteikšana un interpretācija. Piemēri.
  • Uzņēmuma ienesīguma analīze – ROS un ROM palielināšanas iespējas. Piemēri.
  • Bezzaudējuma sliekšņa noteikšana produktiem vai pakalpojumiem. Piemēri.
 2. Apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīšanas aspekti un praktiskie paņēmieni.
  • Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu raksturojums.
  • Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vadīšanas posmi. Praktiskās situācijas.
  • Apgrozāmā kapitāla raksturojums.
  • Apgrozāmā kapitāla vadīšanas pamatjautājumi un tā finansēšanas iespējas.
  • Apgrozāmā kapitāla cikli, apgrozāmā kapitāla aprites paātrināšanas nepieciešamība. Piemēri.
  • Apgrozāmā (darbības) kapitāla vadīšanas praktiskie paņēmieni. Piemēri.
 3. Pielikumi.
 4. Izmantotā literatūra.

«VGK+» abonementa īpašniekiem - atlaide 20%.

Papildu informācija – www.infotilts.lv

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.